وارد سیاسی مسابقه اصولگرا اصلاح طلب اخبار سیاسی و اجتماعی

وارد: سیاسی مسابقه اصولگرا اصلاح طلب اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بدشانسی مستقل‌ها ، ۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور

شورای نگهبان اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. از 1636داوطلب، تنها شش نفر در میدان مسابقه باقی مانده‌اند.

بدشانسی مستقل‌ها ، ۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور

۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور/بدشانسی مستقل ها

عبارات مهم : سیاسی

شورای نگهبان اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. از 1636داوطلب، تنها شش نفر در میدان مسابقه باقی مانده اند.

به گزارش خبرآنلاین، از میان داوطلبین از بین بردن شده، احراز صلاحیت نشدن دست کم 1600 نفر بدیهی بود چون با هر متر و معیاری رجل سیاسی و مذهبی آشنا نمی شدند. کاندیداهای نهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده است اند، سه به سه بین اصولگراها و اصلاح طلب ها تقسیم شده است اند ولی در بین اشخاص آشنا شده است که احتمال رجل سیاسی آشنا شدنشان مطرح می شد، تعداد اصولگراها زیاد است.

بدشانسی مستقل‌ها ، ۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور

دست کم 13چهره اصولگرا از گردونه مسابقه ها از بین بردن شده است اند. مستقل ها در رتبه دوم قرار دارند. دست کم هفت صورت که به صورت مستقل وارد عرصه شده است بودند، دیگر امیدی به 29اردیبهشت ندارند. از میان از بین بردن شده است ها دست کم پنج صورت اصلاح طلب حضور دارند.

شماره

نامدواطلب ردصلاحیتشده

جریان وابسته

شورای نگهبان اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. از 1636داوطلب، تنها شش نفر در میدان مسابقه باقی مانده‌اند.

1

قاسمشعله سعدی

مستقل

2

حمیدرضابقایی

مستقل

بدشانسی مستقل‌ها ، ۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور

3

محموداحمدی نژاد

مستقل

4

شورای نگهبان اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. از 1636داوطلب، تنها شش نفر در میدان مسابقه باقی مانده‌اند.

محمدعلیپورمختار

اصولگرا

5

سیداحمدکاشانی

بدشانسی مستقل‌ها ، ۱۳ اصولگرایِ ناکام در رسیدن به پاستور

مستقل

6

موسی الرضاثروتی

اصولگرا

7

مسعودزریبافان

اصولگرا

8

محمدغرضی

مستقل

9

هاشمبطحایی

مستقل

10

حسنسبحانی

اصولگرا

11

مهدیکلهر

مستقل

12

حسننوروزي

اصولگرا

13

محسنغرویان

اصولگرا

14

مصطفیکواکبیان

اصلاح طلب

15

علیرضازاکانی

اصولگرا

16

اعظمطالقانی

اصلاح طلب

17

حمیدرضاحاجی بابایی

اصولگرا

18

محمدهاشمی

اصلاح طلب

19

حسنبیادی

اصولگرا

20

محمدمهدیزاهدی

اصولگرا

21

علیرضامنادی سپیدان

اصولگرا

22

صادقخلیلیان

اصولگرا

23

عوضحیدرپور

اصولگرا

24

عبدالحسنمقتدایی

اصلاح طلب

25

محسنرهامی

اصلاح طلب

واژه های کلیدی: سیاسی | مسابقه | اصولگرا | اصلاح طلب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs